Welkom bij Zuinigaan

Dit weblog gaat over bezuinigen, consuminderen en nog meer, want een mens is tenslotte meer dan alleen een consuminderaar, of zo je wilt een vrek. In 2007 kocht ik mijn huis, in december 2018 werd ik 66 jaar en kreeg ik mijn eerste pensioen en AOW. Ik had een pensioengat van 20 jaar. Ik verkeek mij in 2007 op de kosten van een koophuis en constateerde dat ik financieel vanaf mijn 66e jaar nogal krap zou komen zitten, vooral vanwege dit pensioengat. Ik heb hard gewerkt aan het aflossen van mijn hypotheek. De hypotheek is inmiddels volledig afgelost. Mijn berichten gaan nu over leven met een pensioen.

vrijdag 22 november 2019

Tegenprestatie voor bijstand, een goed idee?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is met een vernietigend rapport gekomen over 5 jaar participatiewet (klik voor de site van het SCP, je kunt dan een pdf bestand downloaden).
Deze wet bundelt de vroegere sociale werkvoorziening, de regeling voor Wajong-ers die kunnen werken en de vroegere bijstand. Geen van die groepen is er de afgelopen 5 jaar op echt vooruit gegaan. Er zijn heel weinig mensen die vanuit een uitkering zijn gaan werken.

De VVD staatssecretaris heeft nu een oplossing bedacht waardoor het vast beter zal gaan met de mensen in de bijstand, of eigenlijk om ze uit de bijstand te helpen. Er moet namelijk nu verplicht een tegenprestatie geleverd worden. Geen gratis geld meer, maar je moet iets doen, anders volgt een strafmaatregel.
Tot nog toe mogen gemeenten zelf weten of ze een tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden vragen en ook hoe die tegenprestatie er dan uit ziet. Sommige gemeenten deden dat wel, dat vragen om een tegenprestatie, maar andere niet. Dat gaat nu dus veranderen. Geen bijstandsuitkering zonder tegenprestatie.
Er komt een aanpassing in de wet.

Wat ik niet goed snap is de maatregel die de staatssecretaris wil gaan invoeren. Veel gemeenten vroegen al wel een tegenprestatie en toch zijn de cijfers over instroom naar werk niet bemoedigend, ook niet van de gemeenten waar wel een tegenprestatie gevraagd werd. Een van de conclusies van het SCP is dat  een tegenprestatie niet werkt en nu komt Tamara van Ark met een algemene verplichte tegenprestatie?
Dit lijkt meer op uitkeringsgerechtigden en gemeenten pesten dan op een maatregel die echt wat oplevert.

Op zich ben ik niet tegen maatwerk voor mensen met een uitkering. Het kan, mits goed gebruikt, mensen weer aan het werk helpen. Ik heb zelf 22 jaar geleden een voor mij gratis parttime omscholingstraject gevolgd waardoor ik definitief uit de bijstand kwam. Dit was geen initiatief van de sociale dienst, maar een eigen initiatief en de sociale dienst vond het goed. In feite kostte die 1,5 jaar omscholing  uiteraard een behoorlijk bedrag! Door een nieuwe vakopleiding te volgen in een sector waar op dat moment behoefte aan was, lukte het mij om weer te gaan werken en uiteindelijk, na een aantal tijdelijke contracten bij verschillende werkgevers, dit werk te behouden en in totaal ruim 20 jaar aan het werk te zijn.

Het blijkt dat gemeenten ook niet op een aanpassing van de wet zitten te wachten.
Peter Heijkoop, woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): "Alle gemeenten willen al dat bijstandsgerechtigden meedoen. Een verplichting is echt overbodig. Passend aanbod? Schuldhulpverlening? Vrijwilligerswerk? Dat doen we al volop. Soms leggen we een tegenprestatie op, soms een andere oplossing. We kennen onze mensen en passen maatwerk toe."
Volgens de wethouder (Peter Heijkoop) komt het idee voor een tegenprestatie voort uit een verkeerd beeld van de bijstandsgerechtigden. "Je gaat uit van een negatief mensbeeld, alsof de meeste mensen niet willen werken; terwijl het SCP-rapport duidelijk aangeeft dat dat niet klopt." (Bron: NOS)

Door invoering van de participatiewet is fors bezuinigd op uitkeringen als de vroegere sociale werkvoorziening, de regeling voor Wajong-ers die kunnen werken en de vroegere bijstand. Er is voor wel 70% bezuinigd, ik las ergens 1,7 miljard.
Als iedereen met een bijstandsuitkering een verplichte tegenprestatie moet leveren, dan kost dat veel geld. Je zult maatwerk moeten leveren en intensieve trajecten opzetten, anders lijkt het meer op de werkverschaffing van bijna een eeuw geleden.

donderdag 21 november 2019

Op de bodem van de geldput, wat valt daar nog te halen?

Blogster Mevrouw Money Wenkbrauw schreef een leuk stukje over geld tekort. Ze had even te veel uitgaven gehad en er was heel even geen geld meer op de rekening. Ze wilde niet haar spaargeld aanspreken.  Ze ging op zoek naar geld om wat te eten te kopen: kleingeld in de auto, los geld in lades en bakjes, geld in een potje voor collectes aan huis, geld in de vorm van VVV bonnen (omruilen bij vrienden voor geld!), zegeltjes inleveren, statiegeld,  onkostendeclaraties inleveren. Als je niet al te vaak op deze manier naar geld op zoek bent, dan lukt dat wel.

Echt arme mensen hebben al deze mogelijkheden al lang benut en bij hen is geen cent in huis, is mijn inschatting. En als er wat is, dan weten ze dat ook en lenen ze desnoods uit de spaarpotten van de kinderen of op andere plekken in huis.

Als ik naga wat ik allemaal aan geld in huis heb, dan is dat ook best veel, al moet ik er soms wel wat moeite voor doen om ze te gelde te maken:

- 5 euro koffiegeld in mijn zwemtas, voor als ik een keer met iemand koffie wil drinken
- collectegeld met veel munten van 5 cent, 10 cent en 20 cent.
- mijn muntenpot: 1 en 2 euro stukken. De pot heeft een totale waarde van 30 à 50 euro. Dat wisselt.
- een vvv bon van een tientje
- 2 dinerbonnen van 25 euro per stuk
- zegeltjes van de AH
- euro clix - niet in huis, maar op korte termijn inleverbaar.

Zo beschouwd heb ik de beschikking over best veel extra geld!

woensdag 20 november 2019

Je zult maar zo'n zoon hebben!

Afgelopen weekend heb ik met verbazing gekeken naar het interview van de BBC met prins Andrew, de broer van Charles,  de toekomstige koning van Engeland.
Hij wordt beschuldigd van seks met minderjarigen, die minderjarigen werden hem aangeboden door vrouwenhandelaar en kindermisbruiker Jeffrey Epstein.
Hij zegt dingen waar je haren je van te berge rijzen.
Zoals: het was voor hem wel handig in het huis van Epstein te verblijven als hij voor zijn werkzaamheden in New York moest zijn, ook nadat Epstein veroordeeld was en in de gevangenis gezeten had. Dat daar van alles gebeurde, daar had hij helemaal niets van gemerkt. Wel liepen er allerlei mensen in en uit.
Handig?
Je kunt toch ook in een hotel verblijven?

Verder zei hij dat hij zich niets herinnerde van het meisje van destijds 17 dat hem aanklaagt. Het is onmogelijk dat de seks heeft plaatsgevonden, want hij herinnert zich niets en als er sprake was van fijne seks, dan zou hij het nog wel weten. Zo simpel is dat!

Daarnaast zei hij dat hij verblijven in het huis van Epstein om de vriendschap te verbreken (en vervolgens nog een aantal dagen te blijven hangen)  een "eerzaam" iets vond: "at the time I felt it was the honourable and right thing to do". Nee toch? Eerzaam?
Hij komt op mij over als een onnozele schuinsmarcheerder die last heeft van ernstig geheugenverlies over momenten dat hij zich slecht gedroeg.

Het was alsof ik naar een satirisch programma zat te kijken, maar het was wel degelijk echt en Epstein handelde in jonge meisjes die in zijn opdracht misbruikt werden.

dinsdag 19 november 2019

Onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag!
In de tijd dat mijn kinderen klein waren bestond dat nog niet. Toen had je alleen de kinderbijslag en een inkomensafhankelijke bijdrage voor het kinderdagverblijf. Die bijdrage voor de crèche werd direct verrekend. Je kreeg dus niets terug, je betaalde meteen het verschuldigde bedrag aan de hand van bewijsstukken van je inkomen. In ons geval bijstand. Ik betaalde destijds in 1989 zo'n 50 gulden per maand, volgens mij voor 4 dagdelen per week. Geen gedoe met ambtenaren die toeslagen waar mensen van afhankelijk zijn  stop kunnen zetten.

Volgens een bericht gisteren op Nu.nl wist de top van de Belastingdienst, ook de directeur-generaal van de Belastingdienst, al in 2014 van onterechte stopzettingen van toeslagen. Er was ooit sprake van mogelijke fraude en die fraudeverdenking die was achteraf gezien onterecht.
Pas nu, in november 2019 is er door een commissie een uitspraak gedaan dat dit stopzetten onterecht was.

Destijds moesten alle toeslagen terugbetaald worden, het ging soms om tienduizenden euro's. Eigenlijk hadden deze ouders er wel recht op, maar protesteren had geen zin, ze werden gedwongen om alles terug te betalen, ook al betekende dat ze hun huis moesten verkopen, in de schuldsanering kwamen, moesten ophouden moet werken omdat het per saldo voordeliger was om zonder toeslag zelf de kinderen op te vangen.
De schade is enorm: armoede, onderbroken carrières, heel veel stress.

Wat een ongelooflijke horken daar bij de Belastingdienst! Ik vind het een ambtsmisdrijf!
Gezinnen zijn door dit beleid van ambtenaren in de schuldsanering terecht gekomen en hun huis uit gezet.
In het tv-programma Radar van 11 november jl kwamen mensen aan het woord die iets te veel ontvangen hadden, maar wel recht hadden op toeslag, maar lagere bedragen. Ze moesten alles terugbetalen, ook het bedrag waar ze wel recht op hadden. Kennelijk werd hun aanvraag voor toeslag gezien als fraude.

Hoe gaat de Belastingdienst om met het bedrag dat zal worden uitgekeerd aan achterstallige kinderopvangtoeslag en vergoeding van immateriële schade, wordt daar nog weer inkomstenbelasting over geheven? Als dat gebeurt, dan zou ik dat een gotspe vinden!

Moraal van het verhaal:
Toeslagen zijn voorschotten. Ik denk dat het systeem waarbij heel veel mensen toeslagen aanvragen niet werkbaar is. Er zijn ongeveer een 6 à 7 miljoen mensen die van de een of andere toeslag gebruikt maakt. Veel mensen weten niet hoe hoog hun inkomen wordt, dat weet je pas aan het einde van het belastingjaar. Dan moet er dus verschillende keren naar die toeslagen gekeken worden. Eerst bij de aanvraag en later bij de controle of de toeslagen correct zijn berekend. Dit gaat aan de hand van de definitieve belastingaanslag. Is er te veel betaald, dan moet het te veel worden terugbetaald. Is er te weinig betaald, dan volgt een nabetaling. Dit is een ingewikkeld en tijdrovend systeem, want het schijnt dat de hoogte van de voorschotten vaak niet klopt met het uiteindelijke bedrag, dus er moet altijd verrekend worden.

maandag 18 november 2019

Een goedkopere zorgverzekering?

Toen het stelsel van zorgverzekeringen begon en ik niet meer in het ziekenfonds kon blijven, heb ik voor een collectieve polis via mijn werk gekozen. Dat was Zilveren Kruis Achmea. Op zeker moment ben ik overgestapt naar DSW.
Ik ben nu al weer jaren bij DSW, vanaf januari 2016, en dat bevalt goed. Maar zou er een goedkopere verzekering mogelijk zijn?

Het lijkt alsof er een  enorme keuze is in zorgverzekeringen, maar goedbeschouwd valt dit nogal tegen.
Dit schreef ik in 2016
De hoofdreden waarom ik overstapte naar DSW is nog steeds dezelfde, ik wilde bij een kleine zorgverzekering en niet bij één van de zorggiganten die onder diverse namen opereren, maar in feite dezelfde zijn en naar mijn smaak wel wat erg veel macht hebben.
Achmea met de volgende "labels": Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Avero, ZieZo, ProLife, Kiemer, OZF, Interpolis, Ik!, YouCare
VGZ heeft: VGZ, IZA Cura, IZZ, Univé, Bewuzt, Besured, De Goudse, Promovendum, National Academic, ZEKUR, UMC
CZ heeft CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, OHRA
en Menzis heeft als ondermerk: Menzis, Anderzorg, Azivo, HEMA, PMA
en dan heb je de groten wel gehad, want dan heb je 88,6 % van de markt. Daarnaast zijn er nog 5 kleintjes, waarvan DSW met 3,5 % de grootste is.
Let op: de cijfers zijn van 2016.

Ik vind zorgverzekeringen altijd moeilijk te vergelijken. De basisverzekering heeft wettelijk gezien hetzelfde  pakket, daar zit het probleem niet. Het probleem zit in de aanvullende zorg. Die is vaak nogal verschillend en dat maakt dat je appels met peren vergelijkt.
Daarnaast heb je verzekeringen die in natura uitkeren en restitutiepolissen. Bij sommige verzekeringen kun je niet bij alle ziekenhuizen of andere zorgverleners terecht

Mijn jaarpremie bij DSW in jan 2020: €1.666,30 Vorig jaar betaalde ik €1.588,92 - het verschil is 6,45 per maand. Dat is aanzienlijk, vind ik zelf!

Dus dat nodigt uit om te vergelijken! 
Meestal gebruik ik voor vergelijken van energieaanbieders en zorgverzekering de site van de Consumentenbond
De vergelijking pakt goed uit voor mijn huidige verzekering, het scheelt 2 tientjes in vergelijking met andere verzekeringen, dus ik blijf.
Dat scheelt ook gedoe!

Wil je wel overstappen? Als je uiterlijk 31 december 2019 overstapt, dan zegt je nieuwe zorgverzekeraar je huidige zorgverzekering op. Wil je overstappen, maar weet je nog niet waarheen? Zeg dan wel je huidige verzekering uiterlijk 31 december 2019 op. Je kunt dan tot en met 31 januari 2020 een nieuwe verzekering afsluiten.

zondag 17 november 2019

Gas- en stroomverbruik in week 46 - al weer meer gas verbruikt!

Iedere week noteer ik mijn gasverbruik en schrijf ik daar wekelijks een blogje over. Niet voor iedereen interessant, maar voor mensen die volop bezig zijn met zuinig stoken en een laag stroomverbruik een aardig onderwerp.

Mijn gebruik in de afgelopen  week (week 46):

GAS -> 18 m3.
In week 45 gebruikte ik 12,7 m3.

STROOM -> 13  kWh
In week 45 gebruikte ik 14 kWh.

Wat kost dat verbruik van deze week? 
Kosten van mijn verbruik deze week, uitgaande van 71 cent per m3 gas en 24 cent per kWh: €15,90
En zoals altijd: dit zijn alleen de verbruikskosten, de overige kosten, zoals vaste leveringskosten en netwerkbeheerkosten komen daar nog bij.

Zo langzamerhand is met name aan het gasverbruik te merken dat ik door mijn pensionering meer thuis ben dan de afgelopen jaren.  Ik ben van plan om eind december of begin januari over oktober, november en december eens een overzichtje te maken van het stroom- en gasverbruik van de afgelopen jaren (2017, 2018 en 2019), dat geeft duidelijkheid!
Hierbij alvast een voorproefje (uiteraard zijn de gegevens over november dit jaar nog onvolledig): 

okt-17 20,77 nov-17 67,62 dec-17 105,13
okt-18 22,23 nov-18 69,72 dec-18 81,59
okt-19 22,07 nov-19 36,91 dec-19       ???


Gluren in het huis van mijn grootouders

Mijn opa was timmerman en één van zijn vier broers was metselaar. Gezamenlijk bouwden ze, naast hun werk bij een aannemer, rond 1925 twee huizen, voor beide broers één. Het huis van mijn grootouders had een gebruiksvloeroppervlak van nog geen 75 m2.
In die huizen gingen ze zelf wonen, en toen ik een kind was, was dat zelfgebouwde huis  het huis van mijn grootouders.
Mijn pake overleed er in 1967 en mijn beppe ging in de jaren daarna, ik denk in 1969, naar een bejaardentehuis, want dat deed je als oudere in die tijd. Ze was toen 73 en slecht ter been, een goede reden om naar een bejaardenhuis te gaan. Haar huis werd toen verkocht en het geld werd gebruikt om het verblijf in het bejaardentehuis van te betalen.

Dat huis van mijn grootouders, door mijn pake eigenhandig gebouwd, is onlangs verkocht en ik heb op funda binnen kunnen kijken, om lekker even in het huis te gluren waar ik 50 jaar geleden voor het laatst binnen was. Hoe leuk om te kijken wat nog hetzelfde is en wat er veranderd is!
Destijds zat er nog geen WC in, maar stond er achter in de schuur een ton, een poepdoos. Nu is er uiteraard wel een WC, die is gemaakt op de plek waar vroeger de grote kelder was. Jammer van de kelder, maar  tsja, je moet die WC toch ergens plaatsen en wat is er nu logischer dan de kelder onder de trap?
Ook was er vroeger geen douche of bad en nu is de badkamer op de plaats waar eerst de ton stond.
De grote timmerschuur in de tuin, waar ik vaak in speelde, is er niet meer, maar er staat nog wel bebouwing op die plaats. Daar is nu een kantoor of desgewenst een extra slaapkamer.
En  overal is centrale verwarming of vloerverwarming! Die was er destijds nog niet. Vroeger waren er in de piepkleine voorkamer en in de achterkamer kolenkachels en op een zeker moment is er een gaskachel tegen de achtergevel gezet, zodat mijn beppe geen gedoe meer had met het aanmaken van de kolenkachel en niet meer met kolen hoefde te sjouwen.

De ramen voor en achter zijn precies hetzelfde gebleven, maar sommige kamers zijn veranderd.
De grote slaapkamer achter was enorm, die is nu weer, net als in de oorspronkelijke bouw, gesplitst in twee kleinere kamers. Waarom was de grote slaapkamer zo groot? Dat was omdat het de woonkamer was van mijn oom en tante. Ze woonden met hun twee kinderen bij mijn grootouders in. Mijn neef en nicht sliepen op zolder en één van de slaapkamers was veranderd in een keukentje voor mijn oom en tante. In dit vrij kleine huis woonden zes mensen er er waren dus twee woonkamers en twee keukens. Het tonnetje was voor iedereen. Later, toen mijn oom en tante met hun kinderen elders gingen wonen, werd de zit-slaapkamer verhuurd aan verpleegkundigen en later aan een zuster van mijn grootvader.
Er werd in dit huis volop geleefd, alleen in de allerlaatste jaren dat mijn beppe er woonde, woonde ze alleen, toen was haar schoonzus al verhuisd naar een bejaardenhuis.

Ik kwam als kind heel vaak te vinden in het huis van mijn grootouders. Het lag op de weg naar school en vaak ging ik voor en na schooltijd even langs voor een kopje thee en een praatje, of om te rommelen en te knutselen in de timmerschuur. Ik mocht er ook mijn schoen zetten en dan kreeg ik ieder jaar een door mijn beppe zelf gemaakte inktlap, die ik bij het schrijven met mijn kroontjespen op school weer kon gebruiken.

Doordat ik er zo vaak was, vond ik het enorm leuk om het huis na 50 jaar terug te zien op Funda en zo veel te herkennen!

En wat ik vanavond in dezelfde buurt ook nog vond, is de lagere school waar zowel mijn moeder als ik  naar toe gingen. Onherkenbaar veranderd, op een paar elementen na, nu verbouwd tot 4 appartementen met elk 2 oude lokalen.

zaterdag 16 november 2019

Boodschappen in de afgelopen week

In de afgelopen week heb ik weer weinig boodschappen gekocht. Ik heb vooral geleefd van voorraden in koelkast, vriezer en voorraadkast. Ik kocht nog wel redelijk wat verse groenten, maar ook daarvan kocht ik niet overdreven veel.
Volgende week ga ik weer eens flink inkopen. Ik heb nieuwe olie nodig, nieuwe margarine, fruit en groenten.

Op je mobiel lees je onderstaande tabel beter met de telefoon overdwars!

 9 - 16 nov  '19


*=aanbieding, @=afgeprijsd WAAR PRIJS
Voeding
3 stuks kakifruit* AH 0,99
1 goudreinette* AH 0,32
1 peer* AH 0,31
volkoren brood AH 1,39
2 pakken crackers* AH 2,64
2 pakken knäckebröd* Coop 1,99
kaas* AH 3,10
2x pindakaas 100% pinda* AH 3,13
marmite  Coop 1,87
sandwichspread AH 1,19
gerookte haring, 3 stuks* AH 1,96
focaccia* AH 1,00
zakje rucola AH 1,00
500 gr spruitjes Coop 1,00
4 puntpaprikas* AH 2,50
sperziebonen ruim 3 ons* Coop 0,63
Snacks/ hapjes 0,00
Dranken
2 liter sojadrink Coop 1,76
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN 26,78
Diversen
zegels AH 1,80
sinterklaasinpakpapier, 2 rollen  AH 1,98
52 inlegkruisjes AH 1,62
TOTAAL 32,18

Sinterklaas en Piet nieuwe stijl

Vandaag is op veel plaatsen de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. Voor kinderen is het heel spannend: zou Sinterklaas cadeautjes voor mij hebben meegebracht? En wat heeft hij dan meegebracht? Spannend allemaal, ook omdat het nog tot 5 december duurt voordat het cadeautje kan worden uitgepakt.
Iets anders wat spannend dreigt te worden zijn de demonstraties anti- en pro zwarte Piet. Er zijn hooligans die dreigen met grof geweld omdat ze tegen de demonstratie zijn van KOZP.
Als je de berichten op social media bekijkt, dan lees je een enorme hoeveelheid verbaal geweld. Om kippenvel van te krijgen!
Mensen die tegen zwarte Piet zijn, moeten maar naar het buitenland verhuizen, naar Afrika of zo.
Er wordt geroepen dat  "ze van onze cultuur en onze normen af moeten blijven", daarnaast "verdienen" ze het om grondig verbouwd te worden: "die idioten gewoon de tong uit de snufferd trekken en de vingers en benen int gips".
 

Mijn mening: als mensen vreedzaam willen demonstreren tegen zwarte Piet, dan moet dat mogelijk zijn. Je hebt hier in Nederland gelukkig het recht om te demonstreren als je het ergens niet mee eens bent. Ik ben wel bang dat de tegendemonstratie nogal gewelddadig uitpakt en het daarom een drama wordt voor alle kinderen die alleen gekomen zijn voor de intocht van Sint en zijn Pieten en dat zou ik heel jammer vinden!

Toen ik een kind was, werd er steeds gedreigd met zwarte Piet: ik zou meegenomen worden in de zak en ik zou alleen een zakje zout en klappen met de roe krijgen. Piet was een manier om te zorgen dat ik braaf zou zijn, een dreigement. Als ik niet braaf en lief was, dan trok ik aan het kortste eind!
Gevolg was dat ik doodsbang was voor zwarte Piet! Ook toen ik negen was en al niet meer geloofde, had ik 's avonds nog weer twijfels en was ik er van overtuigd dat Piet mij begluurde en mij controleerde. Zoals alle kinderen was ik niet voor 100% braaf en gehoorzaam. Slapeloze nachten had ik er van!  Mijn indruk is dat dit element van het karakter van en de functie van Piet in de afgelopen 60 jaar flink veranderd is, hij is nu niet meer een boeman. Piet is dus al veranderd, wat is er op tegen om dan ook de kleur wat aan te passen? Volgens mij is dat voor kinderen geen enkel bezwaar. 

Mijn wens: overal in het land vreedzame intochten van Sinterklaas en blije kindergezichten!

Ik heb getwijfeld of ik dit bericht open zou zetten voor reacties, ik heb het uiteindelijk toch gedaan, maar ik zal scheldpartijen en andere negatieve reacties niet plaatsen.

Vanavond kunnen jullie op deze plek mijn boodschappen van de afgelopen week vinden.

vrijdag 15 november 2019

Ouderen onder de armoedegrens terwijl dat niet hoeft

Volgens de Algemene Rekenkamer leven tienduizenden ouderen onder de armoedegrens terwijl dat niet hoeft, er is namelijk voor hen een aanvulling mogelijk op de AOW. Klik hier voor een artikel in de Volkskrant.
Het gaat om ouderen die geen ander pensioeninkomen of inkomen uit werk hebben dan AOW, maar geen volledige AOW ontvangen.
Als je door verblijf in het buitenland geen volledige AOW hebt opgebouwd  of je hebt een jongere partner die nog geen AOW ontvangt en je leeft van een AOW uitkering voor gehuwde of samenwonende stellen, dan heb je recht op een aanvulling tot het bestaansminimum.
De overheid wijst ouderen niet op de mogelijkheid om een aanvulling aan te vragen en als ze het zelf niet aanvragen, dan leven ze onder het bestaansminimum.
De helft van de mensen die in het buitenland verbleef vraagt de aanvulling niet aan. Het gaat volgens de rekenkamer om 34 duizend tot 51 duizend huishoudens. Om een aanvulling uit te keren,
heeft de Sociale Verzekerings Bank, die de AOW uitbetaalt, daarvoor gegevens nodig van uitkeringsinstantie UWV en van de Belastingdienst en dat mag de Sociale Verzekerings Bank in verband me de privacywetgeving niet op eigen houtje doen.

Ik wist niet dat je een aanvulling kon aanvragen als je een jongere partner hebt. Voor ouderen die deels in het buitenland verbleven, wist ik dat wel.
Mijn tip voor vandaag: je hoeft als AOW-er niet onder het bestaansminimum te zakken door een te lage AOW, vraag een aanvulling aan!

donderdag 14 november 2019

Grip op mijn geld

Sinds ik met pensioen ben, is mijn inkomen lager geworden. In totaal gaat het om ongeveer netto 2400 per jaar, dat is 200 euro netto per maand. Mogelijk wordt mijn ABP pensioen in het komende jaar gekort en dan ga ik er dus nog meer op achteruit en van inflatiecorrectie is al helemaal geen sprake.
Het is voor iedereen goed om zicht te houden op inkomen en spaargeld, en zeker als je er inkomen op achteruit gaat.
Hoe houd ik grip op mijn geld?

Ik noteer in excel alle uitgaven, zowel van de boodschappen als van de incidentele uitgaven als uitstapjes, vakanties en cadeautjes. De vaste uitgaven noteer ik niet. Die gaan per automatisch incasso en die bedragen houd ik verder niet bij in excel. Wel check ik zo nu en dan alle vaste lasten om te bepalen of ik op sommige uitgaven wil bezuinigen en of ik iets wil veranderen. (wil ik dit lidmaatschap of abonnement nog wel? Kan ik beter kiezen voor een andere verzekering?)

Ik spaar maandelijks automatisch een aantal bedragen: voor medische kosten van de kat, voor een buffer. Dat gaat automatisch op de 26e van iedere maand, daar hoef ik dus niet zelf om te denken.
Iedere maand nadat ik mijn inkomen heb ontvangen, maak ik een lijstje met de stand van zaken.
Hoeveel geld staat er op mijn bankrekening, hoeveel geld staat er op spaarrekening X, hoeveel op spaarrekening Y en hoeveel op een spaardeposito? Ik tel alles op en vergelijk het totaal met de voorgaande maanden.
Ik doe dat ook in excel en daarmee houd ik overzicht op mijn geld. Is het totaalbedrag lager dan de afgelopen maand en weet ik niet hoe dat komt? Dan ga ik zoeken of ik iets vergeten ben te noteren. Misschien is er een eenmalig bedrag van mijn bankrekening gegaan, of ben ik te grazen genomen door internetoplichters? (dat is gelukkig nog nooit gebeurd!)
Door het bijhouden houd ik greep op mijn geld, zowel de lopende bankrekening als het geld op spaarrekeningen en spaardeposito's.

Er zijn vaste maanden waarin er grote(re) bedragen van mijn bankrekening gaan:
in januari het totaalbedrag van de zorgverzekering (door betaling ineens krijg ik 1% korting)
in maart het jaarabonnement van de krant
in mei de woonverzekering
in oktober het zwem-jaarabonnement

Rood staan kost geld, dus ik zorg dat ik in maanden met grotere uitgaven voldoende saldo op mijn bankrekening heb staan, dat geld haal ik uit mijn buffer. 

Met mijn overzicht lukt het mij prima om nog steeds maandelijks wat geld over te houden en niet in de rode cijfers te raken.

woensdag 13 november 2019

Krant niet bezorgd!

Al jaren heb ik een abonnement op de Volkskrant. Bijna volledig digitaal, alleen op zaterdag valt de krant bij mij in de brievenbus. En dat gebeurde afgelopen zaterdag niet.

Vroeger, al heel lang geleden, was het zo, dat je kon bellen met een echt mens en dan werd de krant nabezorgd en kreeg je hem dus alsnog. Na verloop van tijd kreeg je geen echt mens meer aan de telefoon, maar een computer. Het computerprogramma regelde nabezorging, maar al snel werd ook dat wegbezuinigd. Vanaf dat moment wordt het abonnement met 1 krant verlengd als de krant niet bezorgd was, in mijn geval zou het abonnement dus met 1 week verlengd worden, ik ontvang immers maar 1 krant per week.
Ze melden via de mail dat mijn abonnement met een week verlengd wordt, maar is dat ook werkelijk zo? Ik heb geen idee, ik zou het moeten checken of het werkelijk gebeurt en ik niet voor een krant betaal die ik niet gekregen heb. Ik ga er eens op letten!
Ik betaalde op 11 maart voor 52 kranten vanaf 12/03/2019. Dan zou ik nu moeten betalen vanaf 18 maart 2020.

dinsdag 12 november 2019

Sint Maarten in Groningen

Sint Maarten is een kinderfeest waarbij kinderen langs de deuren en ook langs winkels mogen gaan om om snoep te bedelen. In Groningen wordt Sint Maarten volop gevierd en vanuit de Vereniging voor Volksvermaken wordt ieder jaar een wedstrijd georganiseerd met uitgeholde voederbieten. Het kind dat de mooiste voederbiet weet te maken, wint een prijs.
Uitgeholde voederbieten Afbeelding: Volksvermaken Groningen
Groningen is een arme stad, een stad waarin 1 op de 5 kinderen opgroeit in armoede. Gisteren was het Sint Maarten en bij Sint Martinus’ Pronkjewailn was het thema van dit jaar: armoede. 
Wat betekent het voor kinderen om in armoede op te groeien?
Tijdens een bijeenkomst in de Martinikerk, een kerk gewijd aan deze Sint Maarten, ging het over armoede en Sint Maarten. Deze sint sneed met zijn zwaard zijn mantel doormidden om de warme mantel te delen met een arme bedelaar.

Wat houdt het in om in armoede op te groeien? Dagblad van het Noorden: "Kinderen met ternauwernood fatsoenlijk speelgoed, die hun verjaardag niet vieren, die nooit op vakantie gaan. Die zonder te ontbijten naar school gaan. Honger hebben. Het thuis allesbehalve fijn hebben, omdat hun ouders voortdurend in een slecht humeur zijn en ruzie maken om de lege portemonnee."

Eigenlijk is het te gek voor woorden dat kinderen in deze omstandigheden opgroeien. Ondanks jarenlange projecten van welzijnswerk en subsidies via de sociale dienst bereikt de hulp niet de kinderen waar het om gaat. Als 1 op de 5 kinderen opgroeit in armoede, dan moeten er in achterstandswijken, maar ook in andere wijken
 in deze stad in iedere schoolklas al gauw 5 of meer kinderen zijn die dat treft.

Ik dacht dat het na de economische crisis van de jaren tachtig en begin jaren 90, toen ik zelf met een gezin met twee jonge kinderen in de bijstand zat, wel wat beter geworden was, maar inmiddels heb ik toch de indruk dat er nog steeds niets veranderd is en er helemaal niets verbeterd is!

Wij hadden destijds, toen we in de bijstand zaten, geen schulden en we hadden zelfs wat spaargeld, daardoor hadden wij voldoende geld om van rond te komen, maar als je schulden hebt en steeds moet aflossen en noodgedwongen het ene gat met het andere dicht, dan wordt het een stuk moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen!

Wat voor oplossingen zijn er voor kinderen in armoede?
- Verhogen van de bijstandsnorm en het minimum inkomen. Volgens mij is de hoogte van de bijstand niet zo veel gestegen als je dat vergelijkt met de normale lonen. Dus geen procenten, maar centen!
Kinderen hoeven niet te bloeden voor de armoede van hun ouders. Ouders hebben misschien pech in het leven waardoor ze de financiën niet op de rit hebben, of zijn niet erg handig met geld. Je zou kunnen denken dat ze moeten leren met weinig om te gaan, maar op een bepaald moment is de rek er uit en gaat het gewoon niet meer. Verhoging van de bijstand en minimumloon lijkt mij goede zet. Een paar tientjes in de week er nette bij, zou misschien al een heleboel schelen.
- Het kost handen vol geld, maar in sommige andere landen is het heel gewoon: een gezonde warme maaltijd op school.
- En daarnaast veel meer goedkope kinderkampen.
- Vroeger had je hier de spelotheek, waar je voor kinderen tot een jaar of 8 leuk speelgoed kon lenen, daar heb ik veel gebruik van gemaakt, misschien kan de uitleen van speelgoed weer nieuw leven ingeblazen worden?

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer oplossingen te verzinnen. Heb jij ervaring en kun jij andere oplossingen bedenken?

maandag 11 november 2019

Negen maanden met pensioen, hoe gaat het nu? -deel 2 -

Deel 1 ging vooral over het werk dat ik achter mij heb gelaten en in dit deel vertel ik wat meer over hoe het nu met mij gaat en wat ik doe.
Negen maanden al weer met pensioen!

Er was een lezer die vroeg of ik nu pyjamadagen hield. Tot nu toe niet, pyjama's heb ik in de winter aan in bed, maar als ik opsta, doe ik al snel kleding aan. Mijn dagelijkse kleding zit ongeveer net zo comfortabel en is, zeker als het fris is, een stuk warmer dan een pyjama.
Hooguit ga ik 's ochtends eerst in pyjama en huisjasje naar beneden, ontbijt en ga me dan snel aankleden om verdere activiteiten zoals zwemmen of fietsen te ondernemen.
Ik doe iedere dag wel wat buitenshuis: boodschappen doen, zwemmen, eet-afspraken, naar de film, een stukje fietsen, naar een cursus of een lezing.
Een enkele keer blijf ik de hele dag in huis en kom ik de deur niet uit. In dat geval is het buiten hondenweer, of ik voel me niet fit.
Als ik de hele dag thuis ben, dan doe ik een schoonmaakklusje in huis, draai ik een was en lees ik.

Wat lees ik?
Ik lees digitaal de krant, ik schrijf mijn dagelijkse blog, lees andere blogs, ik lees boeken.
Wat betreft die boeken: Ik heb de bibliotheek herontdekt! Ik heb ooit een HBO-opleiding tot assistent-bibliothecaris afgerond en ik heb als tiener, twintiger en dertiger héél veel boeken gelezen. Daarna heb ik een periode lang niet zo heel veel boeken gelezen en ik had zelfs mijn abonnement op de bibliotheek opgezegd, maar de afgelopen jaren heb ik opnieuw het lezen ontdekt, vooral nadat ik van mijn jongste dochter en haar man 5 jaar geleden een e-reader heb gekregen. Zij had zelf een e-reader en dacht dat het ook wel iets voor mij zou zijn. Het cadeau was een schot in de roos! Ikzelf zou het nooit overwogen hebben om er één te kopen, maar het lezen en downloaden van boeken bleek heel simpel. In eerste instantie had ik een gratis abonnement bij de bibliotheek. Alleen voor het lenen van e-books, maar een tijd terug kon dat niet meer en nu betaal ik €4,50 per maand voor een volledig lidmaatschap.
Ik lees nog steeds veel e-books, maar ook hoe langer hoe meer papieren boeken. Ik woon vlak bij een filiaal van de bieb. Dat filiaal is klein en het aanbod is beperkt, maar ik heb de mogelijkheid van boeken reserveren ontdekt. Een fijne service! Ik leen boeken uit Hoogezand, Stadskanaal, Winschoten, Delfzijl en nog veel meer Groningse plaatsen en ik hoef er alleen maar voor naar het filiaal te fietsen!  Door het digitaal reserveren komen de boeken naar mij toe en kan ik ze afhalen.

Ik pas regelmatig op de twee kleinkinderen, kleindochter is net drie en kleinzoon is bijna drie. Ik geniet van hun ontwikkeling en verbaas me over de snelheid waarmee ze zich ontwikkelen. Beiden ontwikkelen zich heel verschillend.  De een is goed in taal en de ander houdt heel veel van knopjes en van muziek. Het gaat zo snel! Over een jaar gaan ze al naar de basisschool!

Omdat ik vóór mijn pensioen 24 uur per week werkte, verdeeld over 3 werkdagen, is er in feite ook weer niet zo veel veranderd. Er zijn nog 3 vrije dagen bij gekomen. Die vul ik met wat extra oppassen en extra zwemmen, een culturele cursus en verder geniet ik nog steeds heel erg van zo nu en dan een hele dag vrij op een moment dat ik vroeger werkte!

zondag 10 november 2019

Stroom- en gasverbruik van de afgelopen week - nog weer een koude week!

Iedere week noteer ik mijn gasverbruik en schrijf ik daar wekelijks een blogje over. Niet voor iedereen interessant, maar voor mensen die volop bezig zijn met zuinig stoken en een laag stroomverbruik een aardig onderwerp.

Mijn gebruik in de afgelopen  week (week 45):

GAS -> 12,7 m3.
In week 44 gebruikte ik 13,8 m3.

STROOM ->  14  kWh
In week 44 gebruikte ik 11 kWh.

Wat kost dat verbruik van deze week? 
Kosten van mijn verbruik deze week, uitgaande van 71 cent per m3 gas en 24 cent per kWh: €12,38
En zoals altijd: dit zijn alleen de verbruikskosten, de overige kosten, zoals vaste leveringskosten en netwerkbeheerkosten komen daar nog bij.

In de afgelopen week was het iets minder koud, maar toch wel fris voor november. Ik heb in deze week bijna evenveel gas verbruikt als de week ervoor.
Ik heb twee wassen gedaan en dat zie je meteen terug in het stroomverbruik. In de week hiervoor deed ik geen was.

Geen geld voor maandverband en tampons?

Volgens een bericht op nu.nl zou bijna 10% van de meisjes en vrouwen in Nederland tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld hebben om maandverband of tampons te kopen. Men noemt dat menstruatie-armoede. Ook de Volkskrant berichtte er over.
Huh?
In Nederland?
Geen geld voor wat maandverband of tampons?
Huismerk tampons kosten in normaal formaat  €1,19 en dan heb je er 32 stuks, van super-plus tampons koop je er 16 voor 79 cent. Van huismerk maandverband maxi koop je 20 stuks voor 99 cent.  En dan ben je dus voor hooguit €2,18 een hele menstruatieperiode klaar!
Volgens mij is er vrijwel geen meisje van boven die 12 dat niet een smartphone heeft, ik zie ze allemaal op zo'n ding gluren! En dan kan er geen geld voor maandverband of tampons af?
Ik kan me er niet zo veel bij voorstellen! Misschien zijn dat juist de meiden die geen telefoon hebben?
Misschien zijn er vrouwen die zo beïnvloed zijn door de reclame dat ze denken dat ze persé  een peperduur A-merk nodig hebben. Op zich is dit echt helemaal niet nodig, uit persoonlijke (vakantiewerk) ervaring weet ik dat een B- of een C- merk uit dezelfde fabriek kan komen en dat de productie ervan nauwelijks verschilt met het A-merk.
Een menstruatie duurt meestal een kleine week en ik gebruikte in zo'n periode ongeveer 12 tampons en 8 maandverbanden en dan was het weer over. Ook in de periode dat ik bijstand had was dit nooit een probleem en de huismerk maandverbanden en tampons waren zó veel beter in kwaliteit dan wat er in de jaren 60 en begin 70 voorhanden was!
Mocht er toch geen geld zijn: maak dan katoenen maandverbanden van oude handdoeken. Drie à 4 laagjes per maandverband en je bent goed beschermd!  Na gebruik wassen en je hebt geen geld nodig voor maandverband en tampons. Zo ging het ook tussen mijn 12e en mijn 15e, pas daarna kreeg ik wegwerp-maandverbanden. In beide gevallen leverde het een flinke prop op tussen mijn benen, maar ik wist niet beter.
Misschien is het naar aanleiding van het onderzoek over menstruatiearmoede wel een idee om er bij de voedselbanken meer aandacht aan te besteden. Voedselbanken zorgen ook voor toiletpapier, dus waarom geen tampons en maandverband? Verder is denk ik de nachtopvang voor daklozen een geschikte plek om gratis maandverband aan te bieden aan diegenen die daar behoefte aan hebben.
Weet jij nog andere plekken waar dit nuttig zou zijn?

zaterdag 9 november 2019

Boodschappen in de afgelopen week - mooi onder budget

In de afgelopen week bleef de teller steken op net iets meer dan 28 euro voor voeding en drinken. Niet slecht met een budget van 35 euro per week! Je vraagt je misschien af: waar zijn de groenten?
1 komkommer en 4 puntpaprika's zijn wat weinig voor een hele week. Dat klopt! Ik had afgelopen vrijdag nog een pond spruitjes gekocht, ik gebruikte sperziebonen uit de vriezer en verder had ik ook nog voldoende uien. Ook at ik gisteren een diepvriesmaaltijd met pasta, broccoli en spinazie.
Mijn "vlees" bestond de afgelopen week uit veganistische biefstuckken uit de vriezer.
De grootste kostenposten: toetjes, kaas en fruit voor in totaal €7,47 als je de avocado's meerekent.

Tip: als je onderstaande tabel op je mobiele telefoon leest, houd je telefoon dan overdwars.

2 - 9 nov  '19


*=aanbieding, @=afgeprijsd WAAR PRIJS
Voeding
2 avocado's* AH 2,00
2 avocado's* Coop 1,99
1,5 kg Elstar appels (10 stuks)* AH 1,99
mandarijntjes* AH 1,49
3 stuks kakifruit* AH 0,99
kaas* AH 2,53
sandwichspread AH 1,19
tempeh* AH 1,19
1 komkommer Coop 0,69
4 puntpaprika's* AH 2,50
sojatoetje, 4 verpakkingen* AH 4,48
Snacks/ hapjes
speculaasbrokken AH 1,99
crackertjes AH 1,45
biscuitjes AH 0,69
Dranken
limonadesiroop 0% suiker* AH 1,11
2 liter sojadrink Coop 1,76
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN 28,04
Diversen
zegels AH 1,60
Sint Maarten traktatie AH 1,41
TOTAAL 31,05

vrijdag 8 november 2019

Inbrekers!

Hoe korter de dagen, hoe meer inbrekers het voorzien hebben op jouw huis! Doordat het donker is, hebben inbrekers een goede kijk op wie er thuis zijn en wie niet. Bij bewoners die niet thuis zijn, is het vaak donker, dus niemand let op het huis en kunnen inbrekers ongestoord hun gang gaan.
Als het 's avonds lang licht is, dan valt het niet zo op als mensen niet thuis zijn.

Wat kun je doen om de kans op inbraak kleiner te maken?
Zorg voor goede buitenverlichting die automatisch aangaat door middel van bewegingssensoren.
Zorg voor goede sloten, ook op ramen.
Draai je deuren op het nachtslot en trek niet alleen de deur achter je dicht.
Laat licht branden, ook al ben je er niet. Ik heb voor dat doel 3 led lampen van elk 3 of 4 watt. Dit kost bijna niets aan stroomverbruik, maar er brandt bij mij licht in de keuken en in de woonkamer.
Laat geen bovenramen open, want door op een tuintafel te staan of een vuilnis-contaier te gebruiken kunnen inbrekers gemakkelijk binnen komen.
Bij inbraak ben je niet alleen gedupeerd als er iets gestolen is, inbrekers gooien al jouw spullen overhoop, vernielen dingen en zorgen voor een zeer onveilig gevoel.

In de jaren 70 was er een inbraak bij buren links en rechts van mij, bij mij niet, toch zorgde dat voor een zeer onveilig gevoel!
Ooit vond ik overdag een onbekende junk bij de koelkast in mijn keuken. We hadden de achterdeur overdag niet op slot. Daarna deden we dat wel. Deze jongen had gewoon honger, maar een vreemd iemand in huis op zoek naar spullen die hij kan gebruiken is wel wat unheimisch!
Een andere keer was er een poging gedaan om via een bovenraam in mijn woning te komen. Die poging is niet gelukt, maar ik heb daarna nooit meer het raam open laten staan, ook al was ik vijf minuten van huis!

donderdag 7 november 2019

Afrekening energiebedrijf - bijna 55 euro terug of eigenlijk meer!

Ik stap ieder jaar over vanwege aantrekkelijke overstap bonussen, tegenwoordig cashback genoemd. Ik ben sinds 1 november bij een ander energiebedrijf en ik ontving gisteren de nota van het oude bedrijf.
De nota bestreek de periode 6 januari tot en met 31 oktober dit jaar, het ging dus om krap 10 maanden. In feite was mijn maandbedrag gebaseerd op een jaarverbruik, maar uiteindelijk liep het contract over een kortere periode waarin een aantal koude maanden misten. Voor het gemiddelde verbruik over 12 maanden was het voorschot prima geweest, maar nu waren er minder koude maanden en relatief veel warme maanden. Dus verbruikte ik veel minder gas. Ik heb in totaal tijdens dit contract maar 244 m3 verbruikt, terwijl ik in koude wintermaanden regelmatig wel 120 m3 in één maand verbruik.

Tijdens mijn vorige jaarcontract van op de kop af 12 maanden, betaalde ik 13 keer een voorschot, 1 maand te veel dus. Ik kreeg toen daarom extra veel geld terug, namelijk €398,06.

Nu was het andersom, mijn contract was 10 maanden min 5 dagen, maar ik betaalde maar 9 keer een voorschot van gemiddeld €53,33. 
Daarom krijg ik €54,98 terug op  mijn bankrekening en niet zo'n groot bedrag als vorig jaar!
Als ik naar behoren voor die 10 maanden tien keer een voorschot had betaald, dan had ik nu  €103,98 teruggekregen.

Vorig jaar kreeg ik een flink bedrag terug. Dat kwam door het 13e voorschot, maar ook omdat mijn voorschot hoger was dan nu, toen betaalde ik 65 euro per maand en nu gemiddeld €53,33. Ik heb mijn maandelijkse voorschot met opzet verlaagd nadat ik hoorde over een paar energiebedrijven die failliet gegaan waren.
Zie dan maar als klant je te veel betaalde geld weer terug te krijgen!
Geld terug is altijd leuk!
Wat was mijn verbruik in die kleine 10 maanden van de huidige nota?
Gas: 244 m3 = €348,76 (inclusief alle vaste kosten)
Stroom: 512 kWh = €76,26 (inclusief alle kosten en een vermindering energiebelasting)

Verbruik vorig jaar - van 6 januari 2018 tot 6 januari 2019
Gas: 512 m3 = € 567,59
Stroom: 590 kWh =  €64,35 (inclusief alle kosten en een vermindering energiebelasting)

Wat opvalt is dat de kosten voor stroom hoger zijn geworden. 

woensdag 6 november 2019

Een gratis bioscoopkaartje

Gisteren heb ik een gratis bioscoopkaartje besteld, in te wisselen tot en met uiterlijk 4 november 2020.
Ik "kocht" dit ticket met airmiles. Ooit, heel lang geleden, spaarde ik airmiles om mee te vliegen, maar dat bleek al heel snel alleen weggelegd voor mensen die heel veel airmiles spaarden door heel veel boodschappen te doen, en heel veel benzine te tanken. Ik zag mijzelf als zuinige consuminderaar geen vliegreis met airmiles maken.

Dus ging ik de gespaarde airmiles anders gebruiken. Toen mijn kinderen klein waren, kocht ik er een keer duplo mee. Er was toen nog een shop in de stad Groningen en we gingen er naar toe om een doosje duplo te kopen. Mijn kinderen vonden het prachtig, zo maar gratis duplo!

Ook heb ik wel airmiles bij de AH ingewisseld voor korting en mijn dochters hebben er ook wel eens iets mee gekocht, volgens mij een DVD.

Nu kreeg ik onlangs een mailtje dat een deel van de door mij gespaarde airmiles binnenkort vervallen, want ze zijn maar 5 jaar geldig. Een aantal vervielen per 1 december, nog weer een maand later vervielen er weer airmiles en ook per 1 februari vervielen er nóg weer airmiles. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want ze vertegenwoordigen toch een zekere waarde!

Ik heb dus ingelogd en ik ben gaan kijken wat ik met die airmiles die binnenkort zouden vervallen kon doen.  Een mogelijkheid was een bioscoopkaartje. Nou, dat leek mij een prima keuze, dus dat heb ik gedaan! Nu kan ik in het komende jaar 1x gratis naar de film!

dinsdag 5 november 2019

Faciliteiten rond mijn staaroperaties en hoortoestellen

Kort geleden, na een whattsappgesprek met een teruggevonden kennis, waar ik opnieuw mee contact mee heb, realiseerde ik mij ineens dat ik geluk gehad heb bij de faciliteiten op mijn werk.

Tot nog toe vond ik het vanzelfsprekend: grotere beeldschermen, betere zonwering, bezoek aan bedrijfsarts etc. Wat ik mij nog niet bedacht had, was dat ik steeds hulp had van een collega die net iets eerder als ik dezelfde klachten had.
Lieve collega J wees mij bijna 13 jaar geleden al weer de weg naar de aanschaf van mijn hoortoestellen. Via KNO-arts, bedrijfsarts en UWV kreeg ik ongeveer 1000 euro terug en had ik hoortoestellen waardoor het werken een stuk gemakkelijker was. Hij had het een paar maanden voor mij helemaal uitgezocht en ik kon datzelfde pad ook bewandelen.

Bijna zes jaar geleden kreeg ik hoe langer hoe meer last van staar en in oktober 2014 ben ik geopereerd aan mijn eerste oog en een aantal weken later aan het andere oog.
Toevallig had diegene waarmee ik mijn werkkamer deelde, ook op relatief jonge leeftijd staar. Ook D. was eerder dan ik en wij maakten ons sterk voor grotere, dubbele beeldschermen die het kijken op het scherm gemakkelijker maakten. We verhuisden gedwongen van de noordkant naar een andere werkkamer op de zuidkant van het gebouw. De zon scheen heel hinderlijk op ons beeldscherm, waardoor werken heel vermoeiend was voor de ogen. We vroegen zonwering aan, maar de baas van onze baas die die aanschaf van zonwering moest goedkeuren, vond het niet nodig, want collega's hadden er ook zonder gekund, dan konden wij dat ook. Ja, lekker dan! Wij lieten het er niet bij zitten en vroegen een consult aan bij de arbeidsconsulent. Hij steunde onze aanvraag vooral vanwege onze oogklachten en toen werd er zonwering geplaatst.
Ik heb, doordat anderen wat eerder aan dezelfde kwaal leden, mooi kunnen profiteren van hun inspanningen en ervaring.
Wat als ik het alleen had moeten uitzoeken? Dan was het minder vlot gegaan. Ik ben niet zo assertief en kom dus niet zo goed op voor mijn eigen belangen.
Fijn dat er collega's waren!

maandag 4 november 2019

Verlanglijstjes

Je hebt mensen die al maanden van tevoren hun verlanglijstje voor hun verjaardag, voor kerst of voor sinterklaas klaar hebben en die ook begin december hun kerstkaarten al geschreven hebben.
Zo iemand ben ik niet, vaak denk ik een paar dagen voor kerst: oh ja! Die kerstkaarten moesten ook nog!

Begin december ben ik jarig en dan vier ik met mijn kinderen ook sinterklaas.
Dus moeten er verlanglijstjes komen.
Ik ben zo'n irritant iemand die niets te wensen heeft. Ik heb alles al en ik hoef dientengevolge helemaal niets.
Heel irritant! En als ik iets wil, dan koop ik het en denk niet na over verlanglijstjes die er om deze tijd onvermijdelijk moeten komen, dom, dom, dom!
Verlanglijstjes?
Moest dat dan?
Ik ben toch nog lang niet jarig en het is ook nog lang niet sinterklaas, denk ik dan.

Maar .....  verlanglijstjes dus.
Na enig, nou ja, zeg maar gerust láááng nadenken, rolt er toch wel wat uit mijn brein, dit heb ik nu bedacht:

- Een sleutel-etuitje, want van mijn oude is de rits stuk
- Een XL theemok
- Een weeknotitie kalender
- Een paar leuke compressiekousen voor mijn kousencollectie
- Marsepein
- Lekkere edel gistvlokken  (en niet de vieze van de AH)
- Babyshampoo of andere shampoo voor de gevoelige hoofdhuid (mijn kapster constateerde wat eczeemachtige plekjes)
- Mooie blanco (kunst)wenskaarten
- Stoepkrijt
- Een kersepittenkussentje, op te warmen in de magnetron

Ik ben heel tevreden over mijn lijstje, dat eigenlijk twee lijstjes in één is, zowel voor sinterklaas als mijn verjaardag.
Hoe doe jij dat?
Schud jij zo'n lijstje zó uit je mouw?
zondag 3 november 2019

Energieverbruik in de afgelopen week - het stookseizoen is nu écht geopend!

Iedere week noteer ik mijn gasverbruik en schrijf ik daar wekelijks een blogje over. Niet voor iedereen interessant, maar voor mensen die volop bezig zijn met zuinig stoken en een laag stroomverbruik een aardig onderwerp.

Mijn gebruik in de afgelopen  week (week 44):

GAS -> 13,8  m3.
In week 43 gebruikte ik 4,7 m3.

STROOM ->  11  kWh
In week 43 gebruikte ik 13 kWh.

Wat kost dat verbruik van deze week? 
Kosten van mijn verbruik deze week, uitgaande van 71 cent per m3 gas en 24 cent per kWh: €12,44
En zoals altijd: dit zijn alleen de verbruikskosten, de overige kosten, zoals vaste leveringskosten en netwerkbeheerkosten komen daar nog bij.

Deze week voor het eerst deze herfst een flink hoger gasverbruik. Niet verwonderlijk, 4 keren in de afgelopen dagen waren de daken van de buurhuizen op ochtend helemaal wit bevroren. Mijn dak ongetwijfeld ook, maar toen ik de deur uitging, was deze rijp al weer weg gedooid. 

Leven in 1962, zoals ik het mij herinner

Vandaag weer eens een blog over vroeger!

In 1962 was ik 9 jaar, we woonden in een flat met 3 slaapkamers, een badkamer met toilet, uiteraard een woonkamer en een keukentje, met balkon op het noorden.
Mijn vader werkte zeker 50 uur per week, vaak wel meer dan dat. Mijn moeder was thuis en deed het huishouden. Ook andere getrouwde vrouwen waren thuis, ook vrouwen die geen kinderen hadden, zoals een tante en onze bovenbuurvrouw. Alle moeders van klasgenoten die ik kende waren thuis, na schooltijd stond de thee klaar.

In 1962 kocht mijn vader onze allereerste auto, alleen mijn vader reed, mijn moeder heeft nooit een rijbewijs gehad. Deze auto was een snertgroene DAF. Er waren in die tijd nog erg weinig auto's op de weg. Alle leden van de ANWB hadden een speciaal schildje op de voorkant van hun auto gemonteerd waaraan je als lid te herkennen was. Als we een ander lid tegenkwamen, dan zwaaiden we, echt waar!

Ma bestierde het huishouden in een jasschort om haar kleding te beschermen. Het was zo'n schort net zoals ma Flodder die in de film droeg. Haar moeder droeg er ook altijd een.
Lange broeken droegen vrouwen die ik kende in die tijd niet, volwassenen droegen nylonkousen en meisjes maillots. Alleen als het heel koud was, dan droeg ik onder mijn rok of jurk een zwarte lange broek.

Jasschort
We aten brood als ontbijt, anders kenden we niet, van muesli of cornflakes hadden we bij ons thuis nog nooit gehoord. Ook pappen werden nooit geserveerd als ontbijt. Pap kregen we op zondag als toetje: havermout, griesmeelpap of custard vla. Uiteraard zelf gekookt en alléén op zondag.
We aten tussen de middag iedere dag aardappels, vlees en groenten en een beetje jus. Meestal was het vlees gehakt en soms rundvlees, een sudderlap. Groenten waren van de klassieke soort en altijd gekookt: rode kool, spruitjes, sperziebonen, bloemkool, witlof, prei, wortelen, knolselderij, koolraap, witte kool, andijvie, spinazie. Niet gekookt: sla, komkommer, tomaat.
Groenten als asperges, aubergine, paprika, courgette, broccoli, champignons, paksoi, Chinese kool en venkel waren bij ons volslagen onbekend.
Ma ging op de fiets boodschappen doen en kwam dan thuis met fietstassen vol. De melkman kwam aan de deur en leverde losse rauwe melk af.
We hadden geen koelkast. Op zich ook niet nodig, want melk werd, behalve op zondag, dagelijks geleverd. Voeding die aan bederf onderhevig was, zoals de braadpan met gehaktballen (die pan werd door mijn ouders steevast juspan genoemd) stond afgedekt en onder een dikke laag vet op het balkon op het noorden, evenals de gekookte melk. Restjes hadden we niet, alles van de warme maaltijd ging altijd op, behalve dan het vlees.
De was ging in een ronde langzaamwasser. Deze wasmachine hield met draaiende schoepen de was in beweging en daardoor werd de was schoon. Mijn moeder moest daar zelf heet water in doen en na afloop moest het sop door middel van een slang en emmers weer afgevoerd worden. De natte was ging vervolgens in de losse centrifuge en daarna werd de gecentrifugeerde was op rekken of aan de waslijn beneden in de tuin gedroogd.

We hadden een grote bakelieten telefoon met snoer in de huiskamer, en o, wonder van techniek: we hadden een echte TV, met 1 televisiezender. Méér smaken waren er toen niet, er was maar 1 zender. De antenne, die een goede ontvangst moest garanderen, stond op het dak. De TV programmering was beperkt tot de avonden en de woensdagmiddag en bij sommige gelegenheden, zoals de intocht van de goede Sint, ook op zaterdagmiddag.

Ik ging lopend naar school, meestal niet rechtstreeks, vaak haalde ik onderweg een vriendinnetje thuis op en gingen we samen verder naar school. We gingen alléén op de fiets als we naar zwemmen gingen. In klas 1 t/m 3 (nu groep 3 t/m 5) waren juffen, in de hogere klassen werkten meesters.
De meisjes kregen handwerkles en de jongens kregen handenarbeid en leerden heel andere dingen dan ik. Ik leerde breien, naaien, gaten stoppen en borduren.

We kregen zakgeld, maar er werd op toegezien dat we dat in onze spaarpot stopten en jaarlijks brachten we dat geld naar de spaarbank een paar straten verderop. Volgens mij ging ik met mijn spaarbankboekje en mijn spaarpot in mijn eentje naar de bank. Het gespaarde bedrag werd dan met de hand bijgeschreven in het boekje. Met paraaf en stempel. Ook het geld dat ik van mijn grootouders voor mijn rapport kreeg moest in mijn spaarpot. Ik leerde absoluut niet om met geld om te gaan, want ik gaf nooit geld uit, ik leerde alleen sparen, maar dat was geen vrije keuze. Vriendinnetjes van mijn kinderen kochten van hun spaargeld direct snoep, tot alles op was, maar die keuze heb ik nooit gehad. Alles moest in de spaarpot, vandaar misschien dat ik zo'n vlijtige spaarder ben.

Wat deed ik naast school? Ik was niet lid van een sportclub en ook niet van een andere organisatie. Ik keek tv en ik las alle boeken die ik te pakken kon krijgen, met name de oude meisjesboeken van mijn moeder. Een beetje belegen boeken, vaak ook nog in oude spelling. Later werd ik lid van de bieb en las ik daaruit veel boeken.
Buiten spelen deden we ook: rolschaatsen, schatten zoeken (mooie steentjes, mooie bloemen die we droogden in een oud boek). Rondwandelen met baby's van buurvrouwen van een vriendinnetje.  Niet alle moeders vertrouwden ons hun kind toe, een enkele deed dat wel, zodat wij heel trots rondjes liepen met "onze" baby ;-)

zaterdag 2 november 2019

Boodschappen in de afgelopen week - veel kattenvoer gehamsterd

Kattenvoer heb ik voorlopig genoeg.  Het natte voer is zeker niet het goedkoopste dat er te koop is, maar ander voer dan wat ik nu gekocht heb, blieft deze poezendame niet. Nu maar hopen dat mijn kat niet binnenkort voortijdig het loodje legt. Ze is van april 2010, statistisch gezien mag ze nog wel even door en ze vertoont geen tekenen van achteruitgang. En mocht ze toch onverwachts dood gaan, dan krijgt een andere kat de voeding.

Wat kocht ik verder?

Veel brood: 2 hele broden en 3 broodjes.
Daarnaast vis uit de aanbieding en vleesvervangers en tofu uit de aanbieding.
Veel eiwitten dus! De vleesvervanger gaat in de vriezer en de makreel en tofoe zijn vrij lang houdbaar in de koelkast.

Ook kocht ik tortilla chips voor bij de warme maaltijd met guacamole.
Afgelopen donderdag keek ik naar een aflevering van het consumentenprogramma Keuringsdienst van Waarde. Daarin kwamen nachochips en tortillachips aan de orde. Precies hetzelfde spul met dezelfde ingrediënten, alleen de nachochips zijn dubbel zo duur. De nachochips liggen in de winkel bij de Mexicaanse specialiteiten, de tortillachips bij de chips en zoutjes.
Een besparende tip dus: wil je nachochips eten, koop dan tortillachips!

26 okt - 2 nov  '19


*=aanbieding, @=afgeprijsd WAAR PRIJS
Voeding
2 avocado's* AH 2,00
halvarine AH 0,58
2x grof volkoren brood AH 2,78
1 luxe broodje* AH 0,29
2 x pistolet* AH 0,31
makreel* AH 2,41
zoute haring* AH 1,79
guacamole mix AH 0,67
tortilla/nacho chips AH 0,76
tortilla's AH 0,92
rode kool, potje* AH 0,60
sperziebonen, potje* AH 0,55
2x potje rabarber* AH 1,29
spruiten, 500 gram* AH 0,75
6 tomaten AH 1,05
3 pakken vleesvervanger* Coop 5,00
400 gr bio tofoe Coop 1,00
noten* AH 2,15
soja toetje, 2 verpakkingen* AH 2,24
Snacks/ hapjes  0,00
Dranken
2 liter sojadrink Coop 1,76
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN 28,90
Diversen
zegels AH 2,80
kattenvoer 4 dozen zacht voer* AH 8,94
kattenbrokjes, 2 zakken* AH 6,54


TOTAAL 47,18

vrijdag 1 november 2019

Negen maanden met pensioen, hoe gaat het nu? -deel 1-

Vandaag ben ik op de kop af negen maanden met pensioen. Wat lang al weer! De maanden waar ik mij extra op verheugd had komen er aan: ik kan mij in het donker nog een keer lekker omdraaien als anderen op moeten staan en door donkerte en gladheid op weg moeten naar het werk. Heerlijk dat dat nu niet meer hoeft! Dat koude, donkere, gladde, winterse gedoe vond ik de afgelopen jaren heel vervelend.
Het gaat heel goed op het werk. De opvolgster levert prima werk en kan het werk goed aan. Stiekem had ik een beetje gehoopt dat het een chaos zou worden in de periode nadat ik vertrokken zou zijn. Maar dat gebeurde niet. Ik bleek niet onmisbaar. Heel goed voor het werk, want een puinhoop is natuurlijk erg slecht, want dat maakt het werk voor collega's heel zwaar.
Dat het niet een chaos werd, lag er ook aan, dat ik mijn opvolgster goed ingewerkt heb en dat ik een uitvoerig overdrachtsdocument gemaakt had. Dat overdrachtsdocument heeft als naslagwerk gediend.
Het deed mij laatst goed om te horen dat ze daar veel aan had gehad. In de eerste maand dat ik weg was, maar officieel met vakantie en nog niet uit dienst, heb ik online nog wel een paar adviezen gegeven, maar verder heb ik mij er niet meer mee bemoeid.
Wat mij ook goed deed, dat alle taken die ik had voor mijn opvolgster wat veel waren en dat een deel van het werk nu overgenomen is door iemand anders.
Kijk, zo mag ik het graag horen! Ik blijk door mijn jarenlange ervaring zeer productief te zijn geweest! Ik was dus niet een trage, slome oudere!

Dan komt bij mij de hypothetische vraag op: wat ga ik doen als ze me vragen tijdelijk weer terug te komen? Als mijn opvolgster wegens omstandigheden een tijdlang niet kan werken?
Dan doe ik het niet, want ik denk dat het weer opnemen van de werkzaamheden mij best zwaar zal vallen. Ik zou het misschien wel kunnen, maar er is een gat van veel maanden, waarin alle ontwikkelingen verder zijn gegaan, en soms gaat het snel.  Bovendien is het onwaarschijnlijk dat ze mij vragen,  ik ben al een keer teruggekomen na een afscheid omdat de 1e opvolger niet voldeed, 2x afscheid is wel genoeg. Waarschijnlijk komt mijn vroegere baas niet eens op het idee om mij te vragen.

In deel 2 het vervolg: hoe het nu met mij gaat!