Welkom bij Zuinigaan

Dit weblog gaat over bezuinigen, consuminderen en nog meer, want een mens is tenslotte meer dan alleen een consuminderaar, of zo je wilt een vrek. In '07 kocht ik mijn huis, in december 2018 word ik 66 jaar en mag ik met pensioen, want dan krijg ik mijn AOW. Ik heb een pensioengat van 20 jaar. Ik verkeek mij op de kosten van een koophuis en constateerde dat ik financieel vanaf mijn 66e jaar nogal krap zou komen zitten, vooral vanwege het pensioengat. Dus daar ging ik wat aan doen en op deze weblog vind je mijn berichten hierover.

donderdag 9 november 2017

Wanneer ben je voldoende financieel zelfredzaam?

Wanneer ben je voldoende financieel zelfredzaam? Ik heb er altijd erg aan gehecht om financieel zelfstandig te zijn en ik vind het ook heerlijk om bij niemand en ook bij geen instantie mijn hand op te houden en redelijk goed de weg te weten in geld-land.
Hieronder volgt een lijstje met criteria die je zou kunnen hanteren om te kijken of jij financieel zelfredzaam bent. Ik wil ze eens bij langs gaan om te zien hoe ik het er van afbreng.

1. In kaart brengen

De consument beschikt over een overzicht dat inzicht geeft in de mogelijkheden om zijn financiën in balans te houden. De consument is in staat om:
 • een inkomen te genereren op het sociaal minimum;
 • subsidies, tegemoetkomingen en toeslagen aan te vragen;
 • zijn financiële administratie overzichtelijk te bewaren;
 • financiële correspondentie doelmatig en juist af te handelen;
 • een bank- en een spaarrekening te beheren;
 • rekeningen, toekenningen, bij- en afschrijvingen te controleren op juistheid;
 • vast te stellen wat zijn netto inkomsten zijn;
 • een overzicht te maken van zijn inkomsten en uitgaven per jaar;
 • te berekenen welk bedrag hij (per maand) nodig heeft voor zijn noodzakelijke uitgaven;
 • te berekenen welk bedrag hij (per maand) over houdt voor uitgaven waarin hij een keuze heeft;
 • een overzicht te maken van zijn gemiddelde inkomsten en uitgaven per maand;
 • een overzicht te maken van zijn bezittingen en schulden.
Poe, ik vind dat behoorlijk veel. Al die eisen zijn met name moeilijk als er sprake zijn van wisselende inkomsten. Conclusie voor mezelf: ik kan dat alles

2. Verantwoord besteden

De consument besteedt zijn inkomsten zodanig dat zijn huishoudfinanciën op de korte termijn in balans zijn. De consument is in staat om:
 • zijn dagelijkse bestedingen te bewaken;
 • zijn betalingsverplichtingen na te komen;
 • prioriteiten aan te brengen in zijn bestedingen op basis van noodzakelijkheid;
 • niet-maandelijkse extra inkomsten doelmatig te benutten;
 • criteria te ontwikkelen voor de prijs-kwaliteitverhouding van producten;
 • zich weerbaar op te stellen t.o.v. reclame, sociale druk, etc.;
 • zijn koopgedrag aan te passen aan het beschikbare budget;
 • financiële tekorten te signaleren;
 • een overzicht te maken van zijn betalingsachterstanden;
 • financiële problemen op te lossen;
 • een beroep te doen op zijn rechten als consument;
 • gebruik te maken van bezwaar- en beroepsprocedures.
Een aantal dingen heb ik nog nooit gedaan, die laatste twee bijvoorbeeld. Die financiële tekorten en financiële problemen zijn voor mij al weer een tijdje geleden. Voor de rest doe ik ik alles wat op dit lijstje staat.

3. Vooruit kijken

De consument realiseert zich dat wensen en gebeurtenissen op de middellange en de lange termijn financiële gevolgen hebben en stemt zijn huidige bestedingen hierop af. De consument is in staat om:
 • te beoordelen of hij in geval van (geplande en ongeplande) wensen en gebeurtenissen over voldoende inkomsten beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen blijven voldoen;
 • te beschikken over een positief eigen vermogen voor (geplande en ongeplande) hoge uitgaven;
 • mogelijke (geplande en ongeplande) hoge uitgaven op de middellange en de lange termijn verantwoord op te vangen door middel van sparen of lenen;
 • te beoordelen welke verzekeringen in zijn situatie noodzakelijk, wenselijk of verplicht zijn;
 • maatregelen te bedenken waardoor hij een terugval in het inkomen door (geplande en ongeplande) veranderde omstandigheden in de toekomst kan opvangen;
 • acties te ondernemen waardoor de huishoudfinanciën in geval van (geplande en ongeplande) wensen en gebeurtenissen in balans blijven.
Helemaal in orde. Hier gaat het in feite vooral om het opbouwen van een buffer en over het verzekeren voor zover nodig.

4. Bewust financiële producten kiezen

De consument kiest financiële producten op basis van budgettaire overwegingen en passend bij zijn persoon en persoonlijke huishoudsituatie. De consument is in staat om:
 • rendement en risico van verschillende typen financiële producten tegen elkaar af te wegen;
 • financiële producten te beoordelen op kosten en rendement, looptijd en voorwaarden voor acceptatie en uitsluiting;
 • te berekenen of premies, rente en aflossingen voor financiële producten binnen het budget passen.
Dat is in het verleden wel eens flink mis gegaan, zoals bij legiolease en het Oranje Investeringsfonds. De laatste tijd gaat het goed.

5. Over voldoende kennis beschikken

De consument beschikt over alle relevante kennis om zijn huishoudfinanciën op de korte, middellange en de lange termijn in balans te brengen en te houden. De consument is in staat om:
 • informatiebronnen te raadplegen over financiële onderwerpen;
 • de juiste instantie of dienstverlener te raadplegen bij financiële vragen of problemen;
 • te beoordelen welke begrippen uit de financiële dienstverlening op hem van toepassing zijn;
 • de benodigde berekeningen te maken voor het beheer van zijn huishoudfinanciën;
 • te beoordelen wat zijn rechten en plichten zijn als consument;
 • globaal te beoordelen of en in hoeverre veranderingen in de financiële regelgeving en ontwikkelingen op de financiële markt op hem van toepassing zijn;
 • globaal te beoordelen welke sociale-zekerheidsregelingen op hem van toepassing zijn.
Alle 5 punten met de sub-onderdelen vergen in feite zo ongeveer een HBO opleiding! Of zouden mensen met minder opleiding ook goed financieel management kunnen voeren? 

Heb jij al die vaardigheden en kennis? 

10 opmerkingen:

 1. Volgens mij doe je wel regelmatig een beroep op je recht als consument. Denk aan het ruilen van een product als het niet functioneerd of het wisselen van energieleverancier. Je zult vast wel eens ergens een klacht naar toe hebben gestuurd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb (gelukkig) alle bovenstaande vaardigheden, maar ik heb dan ook een financiele opleiding en ben Controller van beroep. Ik kan me goed voorstellen dat er genoeg mensen zijn die moeite hebben met bovenstaande, het is nogal een lijst. Dus wat dat betreft vind ik het des te knapper als je het zonder vooropleiding, maar door jezelf erin te verdiepen, dit allemaal onder de knie hebt!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ja ik heb deze gelukkig wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Altijd zijn zaakjes in orde gehad, al vanaf jongs af aan. Gaf zelden zo maar geld uit.
  Toen ik ging scheiden kwamen alle kwaliteiten goed van pas. Al denk ik dat het 25 jaar geleden veel makkelijker was om naar de locale bank te lopen en te regelen, het was persoonlijker. Nu moet alles on-line en daar heb je soms een opleiding voor nodig om te begrijpen wat ze willen.
  Ik doe vrijwilligerswerk voor mensen in financiele problemen en zie daar voornamelijk kop-in-het-zand steken. Niet zelf contact opnemen na iets en ook veel schaamte.
  Ik woon in een kleine gemeente en kom uit andere regio, ben al boven 65 en merk dat ik er bij sommige gezinnen niet inkom als buitenstaander en bij anderen juist wel daarom.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wie heeft deze lijst bedacht? Je zou er bijna een complex van krijgen!
  Sinds ik werk heb ik alles prima op de rit, ook al voel ik me helemaal niet kundig op veel van de punten. In mijn studententijd waren mijn financiën een zootje. Maar daar heb ik weer veel van geleerd!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik zal af en toe best wat minder slimme dingen gedaan hebben, maar over het algemeen - met uitzondering van een hypotheek - heb ik nooit geld uitgegeven dat ik niet had. En als je dan ook nog zelf je broek op kunt houden, ben je in mijn boekje zelfredzaam ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik ben wel benieuwd naar een bronvermelding?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze lijst stond ooit op de site van het Nibud. Daar had ik hem gedownload, maar ik kan hem daar nu niet meer terugvinden, vandaar dat ik de lijst niet gelinkt heb.

   Verwijderen
 8. Hallo geen HBO opleiding hier. Maar wel de boerenverstand om dit allemaal te weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het is geen wonder dat 1 op de 5 huishoudens ernstige schulden heeft.
  Het valt niet mee om alle bovenstaande eisen te voldoen. Denk aan mensen die laaggeletterd zijn, jongeren die weinig financiële opvoeding hebben gehad. Ook denk ik dat er veel mensen zijn die al hun tijd en energie steken in werk, zieke familieleden en andere zaken en daardoor niet toekomen aan het opbouwen van een financiële gezonde situatie.

  BeantwoordenVerwijderen