Welkom bij Zuinigaan

Dit weblog gaat over bezuinigen, consuminderen en nog meer, want een mens is tenslotte meer dan alleen een consuminderaar, of zo je wilt een vrek. In '07 kocht ik mijn huis, in december 2018 word ik 66 jaar en mag ik met pensioen, want dan krijg ik mijn AOW. Ik heb een pensioengat van 20 jaar. Ik verkeek mij op de kosten van een koophuis en constateerde dat ik financieel vanaf mijn 66e jaar nogal krap zou komen zitten, vooral vanwege het pensioengat. Dus daar ging ik wat aan doen en op deze weblog vind je mijn berichten hierover.

zondag 1 december 2013

Lekker bezig met de stamboom

Afgelopen weekend heb ik me bezig gehouden met mijn stamboom. Ik zoek van alle lijnen, ook die van mijn schoonouders, de voorouders en de ouders dáár weer van. Gemeenten zitten steeds meer on line en er zijn veel mensen die zich met stamboomonderzoek bezig houden. Dus ik kan achter mijn beeldscherm heel veel vinden. Aangezien mijn volledige familie uit Friesland komt, heb ik veel aan AlleFriezen en het Fries Historisch en Letterkundig centrum, omdat een groot deel van mijn voorouders in Leeuwarden woonden is ook de site van het historisch centrum lLeeuwarden heel bruikbaar.

Wat heb ik gevonden?
Aan de kant van mijn moeders vader:

Stamoudouders (14 generaties terug) Sjoerd Sietses (geboren 1545) & Ebbel Feddes (geboren 1550)

Aan de kant van mijn moeders moeder:
Stamovergrootouder (12 generaties terug) David was soldaat onder graaf Willem van Nassau (1601-1627)
Stamouder (10 generaties terug) boer Wijbe, geboren in 1650 in Terwispel.

Aan de kant van mijn vaders vader:
Stamoudouders (14 generaties terug) Tiaerdt Tiaerdtsz & Jell Jeipsdr. Jel is in ca 1530 geboren.

Bij de meeste voorouders kom ik niet heel ver. Stamboomliefhebbers zijn heel blij met Napoleon en zijn burgerlijke stand. Mensen die na 1811 overleden, werden geregistreerd, ook werden vaak de namen van hun ouders vermeld, waardoor je al snel jàren voor 1811 zit. Voor bovenstaande informatie van 10 - 14 generaties geleden was ik afhankelijk van mensen die in allerlei kerkelijke archieven (trouw- en doopregisters) hebben zitten zoeken en hun stamboom online gezet hebben.

Welke beroepen kom ik tegen?
boer
boerenknecht
gardenier/tuinman
baardscheerder
koemelker/koemelkster
arbeider
werkman
knecht in het tuchthuis
visser
schipper
soldaat in het leger van Napoleon of in het leger van de graaf van Nassau of op de Batavia
fusilier
kanonnier
slager
metselaar
timmerman
schilder
verversknecht
wagenmaker
kuiper
meubelmaker
schoenmaker
knoopmaker
dienstmeid
naaister
breister
spinster
kasteleinske (vrouwelijke kastelein)
veenbaas
korenmolenaar
molenaar
koopman
winkelier 
tabakskerversknecht
dorpsrechter/kerkvoogd

En dan alle Friese namen, die zijn werkelijk prachtig!
mannen:
Anske
Anne
Bauke
Botte
Doede
Didde
Douwe
Keimpe
Ype
Ynze
Iebele
Gosse
Gerke
Fokke
Foppe
Homme
Jelle
Jenze
Jitze
Harke
Halbe
Hotse
Eelke
Durk
Hedzer
Hylke
Jenze
Oege
Okke
Freerk
Feike
Sytze
Sipke
Sake
Sije
Pier
Hattum
Rinze

Vrouwennamen:
Baukje
Bintje
Beitske
Ynskje
Jeltje
Tjitske
Wytske
Sytske
Herkje
Hinke
Gaatske
Janke
Iebeltje
Tjimkje
Tietje
Tetje
Minke
Martsje
Mentje
Trijntje
Maaike
Mintsje
Wopkje

Het is niet alleen maar Friese namen, natuurlijk heetten er ook voorouders Jan, Piet, Klaas, Dirk, Hendrik, Albert, Johannes, Cornelis, Coenraad, Jacob, Elisabeth, Maria, Sara, Antonia, Anna, Cornelia

4 opmerkingen:

 1. Homme komt ook in Groningen voor. En Harke - ken je het gedichtje It Karke van Harke van Diet Huber? Zo vrolijk, wat heb ik dat vaak voorgedragen aan onze kinderen! Net als de andere versjes van diet Huber trouwens :-D

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Grappig :). 'k heb een oom Pier en een tante Trijntje, dus die namen komen ook voor in 't Gronings,
  groet

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Leuk, ik ben er vroeger ook wel mee bezig geweest! Ook hier veel Friese namen :)

  BeantwoordenVerwijderen